Save Maškovića 3, 11000 Beograd
E-mail: office@savketim.com
Pon - Petak 08:00h - 16:00h
Potrebna Vam je pomoć? Pozovite nas!
0641317901

Šahte

Poseban segment proizvodnje kompanije Peštan predstavljaju revizioni i slivnički šahtovi. Peštan proizvodi reviziona okna, sa ili bez taložnika, kao sastavni deo kolektora u gravitacijskim sistemima odvodnje otpadnih, oborinskih ili mešovitih voda. Standardno se izrađuju od Polipropilena. Kompanija Peštan u svoj proizvodni program uvrstila je i slivničke šahte. Ovi proizvodi su najviše namenjeni za skupljanje oborinskih voda u sistemima kišne kanalizacije kod individualnih kućnih instalacija a isto tako i u sistemima niskogradnje (skupljanje oborinskih voda sa i pored saobraćajnica).

CEVI ZA VODU I GREJANJE

CEVI ZA ZAŠTITU KABLOVA

Visokogradnja

POLJOPRIVREDNA REŠENJA