Save Maškovića 3, 11000 Beograd
E-mail: office@savketim.com
Pon - Petak 08:00h - 16:00h
Potrebna Vam je pomoć? Pozovite nas!
0641317901

PP korugovane drenažne ID cevi

Višak vode u tlu može izazvati ozbiljne probleme na zemljištu kao i na objektima sve do njihovog potpunog uništenja u klizištima i to u vrlo kratkom vremenskom periodu. Zbog toga je pravilno odvodnjavanje terena izuzetno važno uzeti u obzir prilikom projektovanja i pripreme terena za gradnju. Imajući u vidu potrebu za drenažom viška vode iz tla, Peštan je u svoj proizvodni program uvrstio i korugovane drenažne polipropilenske cevi za odvod viška vode iz tla velikog raspona prečnika u skladu sa standardom DIN 4262/1. Ove cevi su, zahvaljujući svom velikom hidrauličnom kapacitetu i velikom rasponu prečnika u ponudi, u potpunosti u stanju da odgovore na bilo koji zahtev i da pouzdano i dugoročno obezbede drenažu terena. Osim toga, zahvaljujući hemijskoj otpornosti polipropilena, ove cevi nalaze primenu i u prisustvu hemijski agresivnih tečnosti.

CEVI ZA VODU I GREJANJE

CEVI ZA ZAŠTITU KABLOVA

Visokogradnja

POLJOPRIVREDNA REŠENJA