Save Maškovića 3, 11000 Beograd
E-mail: office@savketim.com
Pon - Petak 08:00h - 16:00h
Potrebna Vam je pomoć? Pozovite nas!
0641317901

Armo

Postojeće PE 100 RC cevi dodatno smo armirali jednim zaštitnim slojem i tako smo proširili porodicu polietilenskih cevi novim članom pod imenom ARMO. ARMO cevi predstavljaju poslednji generaciju razvoja polietilenskih rešenja, namenjene su raznim alternativnim metodama instalacije cevovoda i proizvedene u skladu sa PAS 1075 normom, tipa 3. Armo je cev sa dva sloja izrađena od inovativne, izuzetno robusne plastike PE 100 RC sa dodatnim zaštitnim slojem izrađenim od polietilena ili polipropilena. Ovako izrađena cev osiguraće povećanu bezbednost i duži vek trajanja u poređenju sa tradicionalnim PE cevima, čak i kada su u pitanju ekstremna opterećenja, kao što su zarezivanja cevi, žljebovi i tačkasta opterećenja. Cevi su sa dimenzionalno dodatim spoljašnjim zaštitnim omotačem od polipropilena ili polietilena. ARMO cevi, kao što nalaže ISO 4065 za cevi sa spoljnjim zaštitnim slojem, sastoje se od jezgrene cevi od jednoslojnog PE – 100 – RC standardne dimenzije i zaštitnog omotača od polipropilena ili polietilena. Minimalna debljina zaštitnog omotača mora biti 0,8mm. Debljina samog zaštitnog omotača zavisi od dimenzije cevi. Cevi velikih dimenzija imaju deblju košuljicu zbog većih opterećenja za koje su cevi dizajnirane.

CEVI ZA VODU I GREJANJE

CEVI ZA ZAŠTITU KABLOVA

Visokogradnja

POLJOPRIVREDNA REŠENJA